Seminaria

W roku akademickim 2017/2018 prowadzę następujące seminaria:

Seminarium magisterskie dla studentów I roku studia II stopnia.
Temat w pierwszym semestrze: Metody badań w językoznawstwie (Research methods in linguistics). Pierwszy termin: czwartek 5.10., godz. 16.45, s. 323. Zapraszam studentów wszystkich kierunków IJ!

Seminarium magisterskie dla studentów II roku.
Termin do umówienia się.

Prace magisterskie pod moim kierunkiem można napisać w językach:
polski, angielski, niemiecki, łotewski
(w szczegółnych przypadkach również w językach fińskim, francuskim i rosyjskim)