Theses supervised

PhD theses / Rozprawy doktorskie

Defended:

Radosław Wójtowicz: Directives and stance in Finnish conversation: An interactional-linguistic study of the conditional mood and the partitive case.. Poznań 2018.

Joanna Chojnicka: Linguistic expressions of stance in Latvian parliamentary debates. Poznań 2012.
Joanna is now on a Postdoctoral Fellowship at the Faculty of Linguistics and Literary Studies at the University of Bremen. See Joanna’s project description or her website for news about her work and other topics concerning Latvia or Lithuania.

In progress
Piotr Wyroślak: Benefactive and malefactive in Polish (working title)

MA theses / Prace magisterskie

Empirical Linguistics and Language Documentation

 • Natika Puthran: Understanding Bambaiya Hindi: Structure and use of an urban dialect. Poznań 2020.
 • Saim Dušan Inaytullah: Transcarpathian Hungarian language use and attitudes in the context of shifting language policy in Ukraine. Poznań 2019.
 • Karolina Walkusz: Context as the driving force for the emergence of discourse markers in the process of grammaticalization: the case of Polish „gdzieś tam”. Poznań 2019.
 • Piotr Wyroślak: The accusative-instrumental alternation in Polish. Poznań 2018.

Filologia indonezyjsko-malajska

 • Dawid M. Gajewski: Indonesian discourse particles in conversations and written text. Poznań 2018.

Ethnolinguistics / Specjalność etnolingwistyka / Linguistics and information science / Specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

 • Maria Migdał: Dokumentacja językowa dialektu na przykładzie gwary opoczyńskiej. Poznań 2020.
 • Oskar Norsesowicz: African American English – historia, nastawienie oraz cechy charakterystyczne. Poznań 2019.
 • Sara Ziemiecka: Dialekt w przekładzie. Na podstawie powieści Im Krebsgang Güntera Grassa oraz jej tłumaczenia na język polski. Poznań 2018.
 • Weronika Graban: Znaczenie języka galicyjskiego we wspólnocie autonomicznej Galicji w Hiszpanii. Poznań 2018.
 • Paulina Kottlewska: Złożenia w języku khmerskim – analiza i ćwiczenia na przyswajanie i utrwalanie słownictwa. Poznań 2018.
 • Adam Gapski: Gender and identity in video games on the example of Jaina Proudmoore and Sylvanas Windrunner from the Warcraft games. Poznań 2017.
 • Natalia Urbańska: Relacja między językiem a płcią na podstawie wybranych przykładów z literatury science fiction. Poznań 2017.
 • Katarzyna Grzymska: Problem tłumaczenia nazw własnych w niemieckiej wersji przewodnika turystycznego miasta Poznań. Poznań 2016.
 • Paulina Kurek: Geert Hofstedes Kulturdimensionen – Deutschland und Polen im Kulturvergleich. Poznań 2016.
 • Anna Derecka: Zweisprachigkeit und verbales Gedächtnis. Poznań 2016.
 • Aleskandra Mickiewicza: Gender and learning styles, strategies and motivation during the acquisition of English as a second language. Poznań 2014.
 • Aleksandra Konieczna: Zjawisko dyglosji jako problem w nauce języka arabskiego jako obcego. Poznań 2013.
 • Joanna Podgórna: Zapożyczenia z języka niemieckiego w polszczyźnie z zakresu leksyki kulinarnej. Poznań 2013.
 • Agnieszka Gorońska: Neuroglottodydaktyka – postulat nowego ujęcia glottodydaktyki stosowanej i teoretycznej. Poznań 2012.
 • Martyna Pietras: Pojęcie dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego w Polsce. Poznań 2012.
 • Agnieszka Stefaniak: Problemy standaryzacji na przykładzie języka irlandzkiego, dialektów północnofryzyjskich oraz wariantu tussentaal. Poznań 2012.
 • Anna Maria Kuczma: Dialektgebrauch in der Eifel. (Użycie i funkcja dialektu na obszarze wiejskim w okolicach Euskirchen). Poznań 2009.
 • Jolanta Kocka: Język dolnoniemiecki na obszarze Szlezwika-Holsztynu. Poznań 2006.
 • Hanna Kaczmarek: Wieloznaczność w języku na przykładzie polisemii i homonimii w języku polskim i niemieckim. Poznań 2006.
 • Anna Winiecka: Występowanie eufemizmów na przykładzie wypowiedzi niemieckich polityków. Poznań 2006.

Latvian philology / Specjalność bałtologia – filologia łotewska

 • Mateusz Myśliński: Dwujęzyczny łotewsko-polski słownik terminów sportowych z wybranych dyscyplin. Aspekty opracowania specjalistycznego słownika łotewsko-polskiej terminologii sportowej. Poznań 2013.
 • Ewa Kosela: Frazeologizmy somatyczne i obraz człowieka w językach polskim i łotewskim. Poznań 2011.
 • Marta Kiernicka: Analiza porównawcza zdrobnień w języku łotewskim i polskim. Poznań 2011.
 • Anna Łuczak: Studia nad leksyką języka łatgalskiego pisanego w porównaniu z literackim łotewskim. Poznań 2011.
 • Ewelina Pawłowicz: Vadātājs folkloras tekstos un mūsdienu latviešu apziņā (Vadātājs w tekstach folklorystycznych i świadomości Łotyszy). Poznań 2010.
 • Monika Malinowska: Sytuacja języka łotewskiego i państwowa polityka językowa na Łotwie po wejściu do Unii Europejskiej. Poznań 2009.
 • Anna Jantosiak-Topola: Syntagmy łotewskiej tożsamości narodowej w przemówieniach Vairy Vīķe-Freibergi. Poznań 2008.
 • Katarzyna Rejmer: Terminologia ekonomiczna na tle zmian ekonomicznych, społecznych i ustrojowych na Łotwie po 1990 roku. Poznań 2008.
 • Aleksandra Krupiak: Polityka językowa Łotwy względem ludności rosyjskojęzycznej. Poznań 2008.
 • Małgorzata Kaczmarek: Strategie i style uczenia się języka łotewskiego. Poznań 2008.
 • Joanna Chojnicka: Atstāstījums latviešu preses rakstos par politiku. (Przytaczanie wypowiedzi w łotewskich artykułach prasowych o polityce) Poznań 2008.

Lithuanian philology / Specjalność bałtologia – filologia litewska

 • Ewelina Mosica: Language choice and linguistic attitudes of bilingual adolescents belonging to the Lithuanian minority in Puńsk, Poland. Poznań 2009.

Finnish philology / Specjalność ugrofinistyka – filologia fińska

 • Kinga Jagiełło: Kristillisen perhediskurssin ilmeneminen saarnoissa 2000-luvum Suomessa (Reprezentatcja chrześcijańskiego dyskursu rodzinnego w fińskich kazaniach od 2000 roku). Poznań 2014.
 • Leszek Manicki: Analiza składniowa języka fińskiego z wykorzystaniem płytkiego parsera puddle. Poznań 2013.
 • Katarzyna Miszczyszyn: Kielellinen viittaaminen homomiesten naisidentiteettiin Michał Witkowskin Hutsulan suomennoksessa (Językowe przedstawienie kobiecej tożsamości homoseksualnych mężczyzn w fińskim tłumaczeniu ”Lubiewo” Michała Witkowskiego). Poznań 2011.
 • Natalia Bielak: Alkoholisanasto suomen kielessä (Słownictwo związane z kulturą picia w języku fińskim). Poznań 2011.
 • Agnieszka Janczarska: Kulturowe i społeczne znaczenie dialektów języka fińskiego w Finlandii. Poznań 2011.
 • Adam Sandach: Suomalaisten suhtautuminen murrebuumiin (Stosunek finów do literatury pisanej w dialektach). Poznań 2011.
 • Radosław Wójtowicz: Predikatiivin funktiossa esiintyvät TU-partisiipit nykysuomessa (Imiesłowy bierne czasu przeszłego występujące w funkcji orzecznikowej we współczesnym języku fińskim). Poznań 2011.
 • Martyna Kokotkiewicz: Lauseenvastikkeet ja niiden puolankieliset vastineet Mika Waltarin Ihmiskunnan vihollistet-teoksen perusteella (Fińskie ekwiwalenty zdania i ich odpowiedniki w języku polskim na podstawie powieści Miki Waltariego Rzymianin Minutus). Poznań 2011.