Theses supervised

PhD theses / Rozprawy doktorskie

Defended
Radosław Wójtowicz: Directives and stance in Finnish conversation: An interactional-linguistic study of the conditional mood and the partitive case.. Poznań 2018.

Joanna Chojnicka: Linguistic expressions of stance in Latvian parliamentary debates. Poznań 2012.

In progress
Piotr Wyroślak: Benefaction in Polish: Usage-based analysis of the interplay with related semantic domains (working title)

Natika Puthran: Family Language Policy (FLP) in Asian-Polish Families in Poland

MA theses / Prace magisterskie

Empirical Linguistics and Language Documentation

 • Patrycja Kacprzyk: Language Learning with Technology and Media before and after the COVID-19 Pandemics in Poland. Poznań 2022.
 • Weronika Modrzejewska: The New Modes of Communication: An Analysis of Multimodal Emotional Expression on Live Streaming Platform Twitch. Poznan 2022.
 • Areej Barghouti: The Role of Google Translate in Influencing International Students’ Motivation to Learn Polish: A case study. Poznan 2022.
 • Amal-Alina Dakhbur: Communicative Means in Endangered and Minority Language Revitalization Campaigns. Poznan 2022.
 • Natika Puthran: Understanding Bambaiya Hindi: Structure and use of an urban dialect. Poznań 2020.
 • Saim Dušan Inaytullah: Transcarpathian Hungarian language use and attitudes in the context of shifting language policy in Ukraine. Poznań 2019.
 • Karolina Walkusz: Context as the driving force for the emergence of discourse markers in the process of grammaticalization: the case of Polish „gdzieś tam”. Poznań 2019.
 • Piotr Wyroślak: The accusative-instrumental alternation in Polish. Poznań 2018.

Filologia indonezyjsko-malajska

 • Dawid M. Gajewski: Indonesian discourse particles in conversations and written text. Poznań 2018.

Ethnolinguistics / Specjalność etnolingwistyka / Linguistics and information science / Specjalność językoznawstwo i nauka o informacji

 • Maria Migdał: Dokumentacja językowa dialektu na przykładzie gwary opoczyńskiej. Poznań 2020.
 • Oskar Norsesowicz: African American English – historia, nastawienie oraz cechy charakterystyczne. Poznań 2019.
 • Sara Ziemiecka: Dialekt w przekładzie. Na podstawie powieści Im Krebsgang Güntera Grassa oraz jej tłumaczenia na język polski. Poznań 2018.
 • Weronika Graban: Znaczenie języka galicyjskiego we wspólnocie autonomicznej Galicji w Hiszpanii. Poznań 2018.
 • Paulina Kottlewska: Złożenia w języku khmerskim – analiza i ćwiczenia na przyswajanie i utrwalanie słownictwa. Poznań 2018.
 • Adam Gapski: Gender and identity in video games on the example of Jaina Proudmoore and Sylvanas Windrunner from the Warcraft games. Poznań 2017.
 • Natalia Urbańska: Relacja między językiem a płcią na podstawie wybranych przykładów z literatury science fiction. Poznań 2017.
 • Katarzyna Grzymska: Problem tłumaczenia nazw własnych w niemieckiej wersji przewodnika turystycznego miasta Poznań. Poznań 2016.
 • Paulina Kurek: Geert Hofstedes Kulturdimensionen – Deutschland und Polen im Kulturvergleich. Poznań 2016.
 • Anna Derecka: Zweisprachigkeit und verbales Gedächtnis. Poznań 2016.
 • Aleskandra Mickiewicza: Gender and learning styles, strategies and motivation during the acquisition of English as a second language. Poznań 2014.
 • Aleksandra Konieczna: Zjawisko dyglosji jako problem w nauce języka arabskiego jako obcego. Poznań 2013.
 • Joanna Podgórna: Zapożyczenia z języka niemieckiego w polszczyźnie z zakresu leksyki kulinarnej. Poznań 2013.
 • Agnieszka Gorońska: Neuroglottodydaktyka – postulat nowego ujęcia glottodydaktyki stosowanej i teoretycznej. Poznań 2012.
 • Martyna Pietras: Pojęcie dwujęzyczności oraz wychowania dwujęzycznego w Polsce. Poznań 2012.
 • Agnieszka Stefaniak: Problemy standaryzacji na przykładzie języka irlandzkiego, dialektów północnofryzyjskich oraz wariantu tussentaal. Poznań 2012.
 • Anna Maria Kuczma: Dialektgebrauch in der Eifel. (Użycie i funkcja dialektu na obszarze wiejskim w okolicach Euskirchen). Poznań 2009.
 • Jolanta Kocka: Język dolnoniemiecki na obszarze Szlezwika-Holsztynu. Poznań 2006.
 • Hanna Kaczmarek: Wieloznaczność w języku na przykładzie polisemii i homonimii w języku polskim i niemieckim. Poznań 2006.
 • Anna Winiecka: Występowanie eufemizmów na przykładzie wypowiedzi niemieckich polityków. Poznań 2006.

Latvian philology / Specjalność bałtologia – filologia łotewska

 • Mateusz Myśliński: Dwujęzyczny łotewsko-polski słownik terminów sportowych z wybranych dyscyplin. Aspekty opracowania specjalistycznego słownika łotewsko-polskiej terminologii sportowej. Poznań 2013.
 • Ewa Kosela: Frazeologizmy somatyczne i obraz człowieka w językach polskim i łotewskim. Poznań 2011.
 • Marta Kiernicka: Analiza porównawcza zdrobnień w języku łotewskim i polskim. Poznań 2011.
 • Anna Łuczak: Studia nad leksyką języka łatgalskiego pisanego w porównaniu z literackim łotewskim. Poznań 2011.
 • Ewelina Pawłowicz: Vadātājs folkloras tekstos un mūsdienu latviešu apziņā (Vadātājs w tekstach folklorystycznych i świadomości Łotyszy). Poznań 2010.
 • Monika Malinowska: Sytuacja języka łotewskiego i państwowa polityka językowa na Łotwie po wejściu do Unii Europejskiej. Poznań 2009.
 • Anna Jantosiak-Topola: Syntagmy łotewskiej tożsamości narodowej w przemówieniach Vairy Vīķe-Freibergi. Poznań 2008.
 • Katarzyna Rejmer: Terminologia ekonomiczna na tle zmian ekonomicznych, społecznych i ustrojowych na Łotwie po 1990 roku. Poznań 2008.
 • Aleksandra Krupiak: Polityka językowa Łotwy względem ludności rosyjskojęzycznej. Poznań 2008.
 • Małgorzata Kaczmarek: Strategie i style uczenia się języka łotewskiego. Poznań 2008.
 • Joanna Chojnicka: Atstāstījums latviešu preses rakstos par politiku. (Przytaczanie wypowiedzi w łotewskich artykułach prasowych o polityce) Poznań 2008.

Lithuanian philology / Specjalność bałtologia – filologia litewska

 • Ewelina Mosica: Language choice and linguistic attitudes of bilingual adolescents belonging to the Lithuanian minority in Puńsk, Poland. Poznań 2009.

Finnish philology / Specjalność ugrofinistyka – filologia fińska

 • Kinga Jagiełło: Kristillisen perhediskurssin ilmeneminen saarnoissa 2000-luvum Suomessa (Reprezentatcja chrześcijańskiego dyskursu rodzinnego w fińskich kazaniach od 2000 roku). Poznań 2014.
 • Leszek Manicki: Analiza składniowa języka fińskiego z wykorzystaniem płytkiego parsera puddle. Poznań 2013.
 • Katarzyna Miszczyszyn: Kielellinen viittaaminen homomiesten naisidentiteettiin Michał Witkowskin Hutsulan suomennoksessa (Językowe przedstawienie kobiecej tożsamości homoseksualnych mężczyzn w fińskim tłumaczeniu ”Lubiewo” Michała Witkowskiego). Poznań 2011.
 • Natalia Bielak: Alkoholisanasto suomen kielessä (Słownictwo związane z kulturą picia w języku fińskim). Poznań 2011.
 • Agnieszka Janczarska: Kulturowe i społeczne znaczenie dialektów języka fińskiego w Finlandii. Poznań 2011.
 • Adam Sandach: Suomalaisten suhtautuminen murrebuumiin (Stosunek finów do literatury pisanej w dialektach). Poznań 2011.
 • Radosław Wójtowicz: Predikatiivin funktiossa esiintyvät TU-partisiipit nykysuomessa (Imiesłowy bierne czasu przeszłego występujące w funkcji orzecznikowej we współczesnym języku fińskim). Poznań 2011.
 • Martyna Kokotkiewicz: Lauseenvastikkeet ja niiden puolankieliset vastineet Mika Waltarin Ihmiskunnan vihollistet-teoksen perusteella (Fińskie ekwiwalenty zdania i ich odpowiedniki w języku polskim na podstawie powieści Miki Waltariego Rzymianin Minutus). Poznań 2011.