Publications (teaching material)

Mācību līdzekļi latviešu valodas apguvei

Pieaugušajiem / Textbooks for adult learners

Klēvere-Velhli [Klēvere-Wälchli], Inga and Nikole Naua [Nicole Nau]. 2012. Latviešu valoda studentiem. Mācību līdzeklis latviešu kā svešvalodas apguvei. Rīga: Latviešu valodas aģentūra. [280 pp.]

Nau, Nikola [Nicole]. 2003. Palīgā! Komunikatīvā gramatika. Rīga: LVAVP. [143 p.]

Exercises:

  • Budviķe, Inta, Nikola [Nicole] Nau & Vineta Vaivade. 2004. Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 3. burtnīca. Rīga: LVAVP.
  • Budviķe, Inta & Nikola [Nicole]Nau. 2003. Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 2. burtnīca. Rīga: LVAVP.
  • Nau, Nikola [Nicole] & Vineta Vaivade. 2003. Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 1. burtnīca. Rīga: LVAVP.

Pasniedzējiem / For teachers

Nikole Naua [Nicole Nau]. 2014. Latviešu valoda studentiem: Skolotāja grāmata. Riga: Latviešu valodas aģentūra.
(Teacher’s book for teaching Latvian as a foreign language, using our textbook „Latviešu valoda studentiem”

Metodikas rokasgrāmata skolotājiem. 1999. Autoru kolektīvs: Oļesja Burkevica, Lilita Grigule, Larss Holms [Lars Holm], Helle Pia Laursena [Helle Pia Laursen], Nikola Naua [Nicole Nau], Pavels Liepiņs, Evija Papule, Inga Pāvula. Rīga: LVAVP.
Second edition 2001 entitled: Mūsdienu metodikas rokasgrāmata skolotājiem.

Skolas grāmatas / Teaching material for minority schools in Latvia

Latviešu valoda 8. klasei mazakumtautību skolā.

  • Mācību grāmata. 2005. Autoru kolektīvs: Dagmāra Ausekle, Aija Kalve, Leontīne Kopeika, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau, Māra Vanaga. Rīga: LVAVA.
  • Skolotāja grāmata. 2005. Autoru kolektīvs: Aija Kalve, Leontīne Kopeika, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau. Rīga: LVAVA.
  • Darba burtnīca. 2005. Autoru kolektīvs: Aija Kalve, Leontīne Kopeika, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau. Rīga: LVAVA.

Latviešu valoda 9. klasei mazakumtautību skolā.

  • Mācību grāmata. 2004. Autoru kolektīvs: Lilita Kreicberga, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau, Irita Saukāne. Rīga: LVAVA.
  • Skolotāja grāmata. 2004. Autoru kolektīvs: Lilita Kreicberga, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau, Irita Saukāne. Rīga: LVAVA.
  • Darba burtnīca. 2005. Autoru kolektīvs: Lilita Kreicberga, Sanita Lazdiņa, Aija Mitreviča, Nikole [Nicole] Nau, Irita Saukāne. Rīga: LVAVA.

Raksti / Articles

Nau, Nicole. 2007. LAT-S – LAT2 jaunā māsa. TAGAD 2.2007, 6-9.
Nau, Nicole. 2003. Komunikatīvā pieeja gramatikai. TAGAD 1.2003, 8–10.
Nau, Nicole. 1997. „Grūta” gramatika.” Skolotājs 4/1997, 58-62.