Językoznawstwo typologiczne…: Teksty i prace domowe

Czytanie na zajęcia 10.10.2017:

Lyvovin, Anatole V. 1997. An introduction to the languages of the world. Chapter 1