Językoznawstwo typologiczne…: Teksty i prace domowe

Czytanie w grudniu:

  • Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press. => no Chapter 7 pp. 191-198, pp. 202-206
  • Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press. => Chapter 8

Czytanie na zajęcia 14.11.2017

  • Grzegorczykowa, Renata. 2001. Kategorie gramatyczne. W: Współczesny język polski. Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Lublin, str. 453-467.
  • Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press. Str. 40-54.

Czytanie na zajęcia 07.11.2017

Czytanie na zajęcia 24.10.2017:

Czytanie na zajęcia 10.10.2017:

Lyvovin, Anatole V. 1997. An introduction to the languages of the world. Chapter 1