Językoznawstwo typologiczne i porównawcze

Dla studentów III roku specjalności Językoznawstwo i Nauka o Informacji
09-JEZTYPPOR-11

GO TO HOMEWORK

Prof. dr hab. Nicole Nau, rok akademicki 2017/2018
Wtorek, 15.00-16.30, sala 202

ECTS: 3 punkty

Wymagania do zaliczenia i kryteria oceniania

 • aktywny udział i przygotowanie, czytanie, rozwiązanie ćwiczeń (20%)
 • 2 prace domowe po 2 stron (40%)
 • test zaliczeniowy (40%)

Tematyka

A Językoznawstwo porównawcze: przedmiot, podejścia, metody, cele
B Morfologia: budowa wyrazu; kategorie gramatyczne
C Składnia: szyk w zdaniach i w grupach nominalnych; relacje gramatyczne

Plan zajęć i prezentacje
03.10. A. Wstęp: języki świata; porównywanie i klasyfikacje języków; źródła. SLIDES
10.10. A. Klasyfikacja genetyczna; metody językoznawstwa historiczno-porównawczego SLIDES
17.10. kontinuacja; systemy fonologiczne języków świata. SLIDES
24.10. A. Językoznawstwo typologiczne; typologia języków a uniwersalia językowe; typologia morfologiczna: historia SLIDES
07.11. A./B. Kategorie gramatyczne i ich wykładniki formalne. SLIDES
14.11. B. Kategorie gramatyczne i ich wykładniki formalne; kategoria liczba. SLIDES
21.11. B. Kategorie gramatyczne; rodzaj. SLIDES
28.11. B. Kategorie werbalne SLIDES
05.12. C. Typologia syntaktyczna; szyk SLIDES
12.12. i 19.12. C. Relacje i role gramatyczne (Stosunki fundamentalne) SLIDES
09.01. C. Relacje i role gramatyczne: powtórzenie
16.01. Kategorie leksykalne; zagadnienia z typologii semantycznej SLIDES
23.01. Powtórzenie materiału SLIDES
30.01. Podsumowanie (test zaliczeniowy)

Zalecana literatura

 1. Atlas języków: pochodzenie i rozwój języków świata. 1998. Red. Bernard Comrie, Stephen Matthews i Maria Polinsky. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena.
 2. Comrie Bernard. 1981. Language universals and linguistic typology. Oxford: Basil Blackwell.
 3. Croft William. 1990. Typology and universals. Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Dryer, Matthew & Haspelmath, Martin, eds. 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library. Dostępny online: http://wals.info/
 5. Evans, Nicholas. 2010. Dying words: Endangered languages and what they have to tell us. Chichester: Wiley-Blackwell.
 6. Maciejewski, Witold. 1996. O przestrzenie w języku. Studium typologiczne z językiem polskim w centrum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 7. Maciejewski, Witold. 1999. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Tom XIV: Świat Języków. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 8. Majewicz, Alfred F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.
 9. Payne, Thomas E. 1997. Describing morphosyntax. A guide for field linguists. Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press.
 11. Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.). 2017. Ethnologue: Languages of the World, Twentieth edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com
 12. Taylor, John R. 2001. Kategoryzacja w języku. Kraków: Universitas.
 13. Shopen, Timothy, ed. 2007. Language typology and syntactic description. Vol. I-III. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Song, Jae Jung, ed. 2011. The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press.
 15. Van Valin, Robert D. 2001. An introduction to syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

languagesindanger.eu. Platforma edukacyjna, 2014. http://pl.languagesindanger.eu