Językoznawstwo typologiczne i porównawcze

Dla studentów III roku specjalności Językoznawstwo i Nauka o Informacji
09-JEZTYPPOR-11 DO MATERIAŁÓW

Prof. dr hab. Nicole Nau, rok akademicki 2016/2017
Wtorek, 10.00-11.30, sala 312b

ECTS: 3 punkty

Wymagania do zaliczenia i kryteria oceniania

 • aktywny udział i przygotowanie, czytanie, rozwiązanie ćwiczeń (20%)
 • praca pisemna (3-5 stron) i jej prezentacja: profil języka (40%)
 • test zaliczeniowy (40%)

Tematyka

A Językoznawstwo porównawcze: przedmiot, podejścia, metody, cele
B Morfologia: budowa wyrazu; kategorie gramatyczne
C Składnia: szyk w zdaniach i w grupach nominalnych; relacje gramatyczne
D Leksykologia i semantyka

Plan zajęć
04.10. A. Wstęp: języki świata; porównywanie i klasyfikacje języków; źródła
11.10. A. Klasyfikacja genetyczna; metody językoznawstwa historiczno-porównawczego
18.10. A. Językoznawstwo typologiczne; typologia języków a uniwersalia językowe
25.10. B. Klasyfikacja języków według struktury wyrazów (typologia morfologiczna)
08.11. B. Kategorie gramatyczne i ich wykładniki formalne
15.11. B. Kategorie nominalne: rodzaj i liczba; osoba
22.11. B. Kategorie werbalne (czas, aspekt, tryb)
29.11. B. Dodatki i podsumowanie
06.12. C. Typologia syntaktyczna; szyk
13.12. C. Relacje i role gramatyczne
20.12. C. Relacje i role gramatyczne
03.01. C. Inne zagadnienia z typologii składniowej; podsumowanie
10.01. D. Kategorie leksykalne; zagadnienia z typologii semantycznej
17.01. Prezentacja prac studentów
24.01. Temat wybrany przez studentów
31.01. Podsumowanie i zaliczenie

Zalecana literatura

 1. Atlas języków: pochodzenie i rozwój języków świata. 1998. Red. Bernard Comrie, Stephen Matthews i Maria Polinsky. Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena.
 2. Comrie Bernard. 1981. Language universals and linguistic typology. Oxford: Basil Blackwell.
 3. Croft William. 1990. Typology and universals. Cambridge. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Dryer, Matthew & Haspelmath, Martin, eds. 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library. Dostępny online: http://wals.info/
 5. Evans, Nicholas. 2010. Dying words: Endangered languages and what they have to tell us. Chichester: Wiley-Blackwell.
 6. Lewis, M. Paul, Gary F. Simons i Charles D. Fennig. (red.) 2016. Ethnologue. Languages of the World. 19th edition. Dallas: SIL International. Online: http://www.ethnologue.com
 7. Maciejewski, Witold. 1996. O przestrzenie w języku. Studium typologiczne z językiem polskim w centrum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 8. Maciejewski, Witold. 1999. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Tom XIV: Świat Języków. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 9. Majewicz, Alfred F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.
 10. Payne, Thomas E. 1997. Describing morphosyntax. A guide for field linguists. Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press.
 12. Taylor, John R. 2001. Kategoryzacja w języku. Kraków: Universitas.
 13. Shopen, Timothy, ed. 2007. Language typology and syntactic description. Vol. I-III. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 14. Song, Jae Jung, ed. 2011. The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford: Oxford University Press.
 15. Van Valin, Robert D. 2001. An introduction to syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

languagesindanger.eu. Platforma edukacyjna, 2014. http://pl.languagesindanger.eu