Wstęp do językoznawstwa

Dla studentów I roku specjalności Językoznawstwo Komputerowe

Prof. dr hab. Nicole Nau, rok akademicki 2015/2016

DO ZADAŃ I TEKSTÓW; TU JEST ZALICZENIE DO SIĘGNIĘCIA!

Trzecie zadanie domowe! Termin 26.01.2016!!!

Drugie zadanie domowe! Termin 15.12.!!! (22.12.)

Prezentacje i handouty

*****

ECTS: 3 punkty

Wymagania do zaliczenia

 • aktywny udział i przygotowanie,
 • 3 pisemne prace domowe (3 x 20% = 60%),
 • test zaliczeniowy (40%).

Program i plan zajęć w semestrze zimowym 2015
06.10. Wstęp; przedmiot badań językoznawczych
13.10. Język jako system znaków; semiotyka
20.10. Język ustny a pisany; funkcje języka/mówienia
27.10. Języki świata, klasyfikacja
03.11. Fonetyka i fonologia
10.11. Fonetyka i fonologia
17.11. Morfologia
14.11. Morfologia / składnia
01.12. Składnia
08.12. Składnia
15.12. Semantyka i pragmatyka
22.12. Semantyka i pragmatyka
12.01. Działy interdyscyplinarne: Język w człowieka
19.01. Działy interdyscyplinarne: Język w społeczeństwie
26.01. Podsumowanie

Zalecana literatura (* = bardziej dostępny tekst)

Podręczniki w języku polskim

 1. Bańczerowski, Jerzy / Pogonowski Jerzy / Zgółka, Tadeusz. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. * Grzegorzykowa, Renata. 2007. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa: PWN.
 3. Lachur, Czesław. 2004. Zarys językoznawstwa ogólnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 4. * Luczyński, Edward / Maćkiewicz, Jolanta. 2002. Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Lyons, John.1976. Wstęp do językoznawstwa ogólnego. Warszawa: PWN.
 6. Milewski, Tadeusz. 1969. Językoznawstwo. Warszawa: PWN.
 7. * Tabakowska, Elżbieta (red.) 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków: Universitas.
 8. Weinsberg, Adam. 1983. Językoznawstwo ogólne. Warszawa: PWN.

Podręczniki w języku angielskim

 1. Bauer, Laurie. 2007. The linguistics student’s handbook. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 2. Hudson, Grover. 2000. Essential introduction to linguistics. Malden, Oxford: Blackwell.
 3. O’Grady, William / Dobrovolsky, Michael / Katamba, Francis (eds.) 1996. Contemporary linguistics. An introduction. Third edition. Harlow: Pearson Education.
 4. Payne, Thomas E. 2006. Exploring language structure: A student’s guide. New York: Cambridge University Press.
 5. Yule, George. 1996. The study of language. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Encyklopedie

 1. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. 1999, red. K. Polański. Wrocław et al.: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.
 2. ** Crystal, David. 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Atlas języków: pochodzenie i rozwój języków świata. 1998, red. B. Comrie, S. Matthews, M. Polinsky. Poznań.
 4. Świat języków. 1999, red. W. Maciejewski. (Wielka encyklopedia geografii świata, t. 14). Poznań.

Zasoby online

Platforma edukacyjna „Languages in Danger”, wersja polska: pl.languagesindanger.eu; w tym „Księga Wiedzy” (podręcznik), autorzy: Michael Hornsby, Katarzyna Klessa, Maciej Karpiński, Nicole Nau, Tomasz Wicherkiewicz, Radosław Wójtowicz

Dryer, Matthew & Haspelmath, Martin, eds. 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library. Dostępny online: http://wals.info/

Lewis, M. Paul, Gary F. Simons i Charles D. Fenng. (red.) 2014. Ethnologue. Languages of the World. 17th edition. Dallas: SIL International. Online: http://www.ethnologue.com